Maritiem onderzoek

Al sinds de opening van Curaçao Sea Aquarium zijn wij bezig met het moderniseren en restaureren van onze faciliteit. Daarbij streven wij naar voortdurende verbetering van deze faciliteit en het unieke ecosysteem van het onderwaterrif dat onze faciliteit omringt.
Foto van een meisje dat in een aquarium kijkt en de onderzoeksfaciliteit van het Curaçao Sea Aquarium.
Curaçao Sea Aquarium kanaal restauratieproject bestaat uit verschillende projecten die bijdragen aan de rif.

Kanaal restauratieproject

Het Curaçao Sea Aquarium kanaal restauratieproject bestaat uit verschillende projecten die gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van het bestaande rif. Dit web van structuren, zachte koralen, mangroven en voeding nodigen nieuwe vissen en koralen uit om zich te vestigen in een veilig en onafgemaakt kanaal dat toevlucht en overvloedig voedsel biedt.
Deze lopende projecten zijn een groot succes, aangezien het duidelijk zichtbaar is hoe de verschillende vissoorten, koralen en ongewervelde dieren die in dit gebied leven zijn verrijkt sinds de start van deze projecten.

Nul verspilling!

In 2012 creëerde Curaçao Sea Aquarium een voortdurende ‘nul verspilling voedingscyclus’ met een grote positieve impact op de zeedieren rondom de faciliteit. Deze poging om de mariene fauna van Curaçao te behouden, zal op lange termijn bijdragen het voortbestaan van verschillende diersoorten.
Door te zorgen dat vissen zoals de grijze en geelstaart snappers in de buurt van de faciliteit blijven, beschermen we ze tegen overbevissing. Daarnaast zorgen we voor een grotere productie van larven tijdens elke reproductieve cyclus, waarbij we constante voortplanting en vestiging van deze belangrijke jonge vissen op verschillende locaties rond het eiland handhaven.
Medewerker Sea Aquarium Curaçao houdt vissen in de hand, wat de nul verspilling voedingscyclus in stand houd.
Curaçao Sea Aquarium zet zich in om zachte koraalsoorten gezond en sterk te laten groeien in hun verzorging.

Kwekerij van zachte koralen

De afname van de koraalriffen over de hele wereld is een realiteit waarmee we vandaag de dag allemaal worden geconfronteerd. Om deze reden zet het Curaçao Sea Aquarium zich in voor het ontwikkelen van fragmentatie technieken, waarmee verschillende soorten zachte koralen (gorgonen, zoantharia en ricordea) gezond en sterk in onze zorg kunnen worden gekweekt.

Weergave van diepzeevissen

Curaçao Sea Aquarium biedt unieke demonstraties die ecosystemen van de diepzee riffen van het eiland tot op een diepte van ruim 300 meter nabootsen. In samenwerking met Substation Curaçao hebben we verschillende vissoorten gevonden, verzameld en correct gesorteerd, om ze te kunnen bestuderen en te leren van deze verbazingwekkende organismen.
Curaçao Sea Aquarium recreëert de ecosystemen van de diepzee riffen van het eiland tot op duizend voet.