Open Water Systeem

Curaçao Sea Aquarium beschikt over een open water systeem om de aquaria te voeden. Dit betekent dat de aquaria gelijk zijn aan de natuurlijke habitat van de dieren. Gelegen in de hoek van de steile Cornelisbaai, stromen oceaanstromingen voortdurend door. De kwaliteit van dit water maakt deze unieke faciliteit mogelijk. Het zoutwater dat opgeslagen is in een grote tank, creëert voldoende zwaartekracht om het water door alle aquaria te laten stromen en terug te laten stromen naar het kanaal, terwijl het ook de larven van veel vissen en ongewervelde dieren vervoert die zich onder onze zorg voortplanten.
Curaçao Sea Aquarium filtert het water niet vooraf vanwege de rijkdom aan voedingsstoffen en zuurstof. Samen met natuurlijke verlichting kunnen we een stabiel en gezond mariene ecosysteem creëren om het publiek te leren over de flora en fauna van de wateren van Curaçao.